Velkommen til
Norges Realfagsgymnas Ungdomsskole Bærum

NRG-U er en ikke-kommersiell profilskole med fokus på motivasjon, fordypning og mestring i matematikk, naturfag og teknologi.
NRG-U er den første i sitt slag i Norge som er godkjent som et vesentlig annerledes tilbud enn andre friskoler og offentlige skoler.

NRG-U i et nøtteskall:
NRG-U er den første i sitt slag i Norge som er godkjent som et vesentlig annerledes tilbud enn andre friskoler og offentlige skoler.
NRG-U i et nøtteskall:
NRG-U utvikler morgendagens helter i matematikk, realfag og teknologi etter modellen til NTG
Leksefri heldagsskole med 10 timer (á 45 min) ekstra i uken
Studietid med lærere tilstede
Forsering i matematikk (om ønsket) på alle trinn
Programmering, dybdelæring og mestring i matematikkfaget
Mentorprogram og teknologiprosjekter
Små klasser og grupper med tett oppfølging av elevene
Ekskursjoner og firmabesøk relatert til realfag og teknologi
Mange gøyale sosiale og faglige "happenings"
NRG-U Bærums historie

NRG-U startet i Bærum høsten 2017 i midlertidige lokaler i Hamangskogen 60, og flyttet høsten 2018 til nye lokaler i Skytterdalen 6. NRG-U er en ikke-kommersiell profilskole med fokus på motivasjon, fordypning og mestring i matematikk, naturfag og teknologi. Med høy kvalitet og realfaglig spisskompetanse er NRG-U et supplement til den offentlige skolen. Vi gjør elever nysgjerrige på realfagenes muligheter og skaper entusiasme for fagene gjennom flinke og motiverte lærere og samarbeidspartnere.
NRG-U Bærums historie

NRG-U startet i Bærum høsten 2017 i midlertidige lokaler i Hamangskogen 60. NRG-U er en ikke-kommersiell profilskole med fokus på motivasjon, fordypning og mestring i matematikk, naturfag og teknologi. Med høy kvalitet og realfaglig spisskompetanse er NRG-U et supplement til den offentlige skolen. Vi gjør elever nysgjerrige på realfagenes muligheter og skaper entusiasme for fagene gjennom flinke og motiverte lærere og samarbeidspartnere.
Siste nytt

Siste nytt

Kontakt oss
Norges Realfagsgymnas AS
Skytterdalen 6,
1337 Sandvika


Tlf: +47 959 40 294
E-post:
post@nrg.no
Kontakt oss
Norges Realfagsgymnas AS
Skytterdalen 6,
1337 Sandvika


Tlf: +47 959 40 294
E-post:
post@nrg.no
© 2018 Norges Realfagsgymnas AS