Velkommen til
Norges Realfagsgymnas Bærum

NRG er en ikke-kommersiell profilskole med fokus på motivasjon, fordypning og mestring i matematikk, naturfag og teknologi.

Besøk oss på Åpen dag 15/1 eller 17/1. kl. 17.30 begge dager!
Høsten 2018 startet NRG videregående skole i Sandvika. NRG er den første i sitt slag i Norge som er godkjent som et vesentlig annerledes tilbud enn andre profilskoler og offentlige skoler.

Besøk oss på Åpen dag 15/1 eller 17/1 kl. 17.30 begge dager!

Skolen er åpen for søknader til skoleåret 2019/2020. Husk vår søknadsfrist 1. mars 2019. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

NRG i et nøtteskall:
Høsten 2018 startet NRG videregående skole i Sandvika. NRG er den første i sitt slag i Norge som er godkjent som et vesentlig annerledes tilbud enn andre profilskoler og offentlige skoler.

Besøk oss på Åpen dag 15/1 eller 17/1 kl. 17.30 begge dager!

Skolen er åpen for søknader til skoleåret 2019/2020. Husk vår søknadsfrist 1. mars 2019. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

NRG i et nøtteskall
NRG utvikler "morgendagens helter" i matematikk, realfag og teknologi etter modell av NTG
Studiespesialisering med egne læreplaner i realfagene
Leksefri heldagsskole med 10 timer ekstra realfagsundervisning hver uke
Forsering i matematikk om ønsket på alle trinn
Studietid med lærere tilstede
Programmering, dybdelæring og mestring i matematikkfaget
Mentorprogram og teknologiprosjekter i samarbeid med næringsliv og forskning
Små klasser og grupper med tett oppfølging av elevene
Ekskursjoner og firmabesøk relatert til realfag og teknologi
Mange gøyale sosiale og faglige "happenings"
NRG Bærums historie

NRG Bærum AS startet opp i Sandvika i Bærum høsten 2018, med 25 elever på Vg1. Skolen er planlagt å vokse med inntil 75 nye elever hvert år, til den når 225 elever fordelt på Vg1, Vg2 og Vg3. NRG er en ikke-kommersiell profilskole med fokus på motivasjon, fordypning og mestring i matematikk, naturfag og teknologi. Med høy kvalitet og realfaglig spisskompetanse er NRG et supplement til den offentlige skolen. Vi gjør elever nysgjerrige på realfagenes muligheter og skaper entusiasme for fagene gjennom flinke og motiverte lærere og samarbeidspartnere.
NRG Bærum AS startet opp i Sandvika i Bærum høsten 2018, med 25 elever på Vg1. Skolen er planlagt å vokse med inntil 75 nye elever hvert år, til den når 225 elever fordelt på Vg1, Vg2 og Vg3. NRG er en ikke-kommersiell profilskole med fokus på motivasjon, fordypning og mestring i matematikk, naturfag og teknologi. Med høy kvalitet og realfaglig spisskompetanse er NRG et supplement til den offentlige skolen. Vi gjør elever nysgjerrige på realfagenes muligheter og skaper entusiasme for fagene gjennom flinke og motiverte lærere og samarbeidspartnere.
NRG Bærums historie

Siste nytt

Siste nytt

Kontakt oss
Norges Realfagsgymnas AS
Skytterdalen 6,
1337 Sandvika


Tlf: +47 959 40 294
E-post:
post@nrg.no
Kontakt oss
Norges Realfagsgymnas AS
Skytterdalen 6,
1337 Sandvika


Tlf: +47 959 40 294
E-post:
post@nrg.no
© 2018 Norges Realfagsgymnas AS