Om oss
Ledelse og administrasjon
Geir Tolgensbakk Vedeld
Rektor
Rektor Geir Tolgensbakk Vedeld har Cand.polit. fra Universitetet i Oslo i 2005, med hovedfag i sosialantropologi. Han har støttefagene engelsk og historie i tillegg til praktisk pedagogisk utdannelse. Han fullførte i 2015 Executive Master of Management ved Handelshøyskolen BI, Nydalen. Geir har lang erfaring som leder, kontaktlærer og faglærer i Osloskolen, hvor han har jobbet på både videregående skoler og ungdomsskoler, blant annet på Oslo Handelsgymnasium, Elvebakken vgs, Nordberg skole og Hersleb vgs. Han har også erfaring som konsulent fra Rambøll Management Consulting. Geir er gift, har to barn og bor i Oslo.

E-post: geir@nrg.no
Tlf: 959 40 294
Tone Reksten Stølsnes Ravlo
Assisterende rektor
Assisterende rektor Tone Reksten Stølsnes Ravlo har faglærerutdanning i Kroppsøving og matematikk, med utvidet utdannelse i matematikk. Hun har også tatt Rektorskolen i regi av Utdanningsdirektoratet. Hun har 18 års erfaring som faglærer og kontaktlærer, primært fra Majorstuen skole som er en stor 1.-10. skole. Hun har også være tillitsvalgt i en årrekke. Deretter jobbet hun 4 år som avdelingsleder på Nordberg skole, hvor hun har hatt ansvar for utviklingen av matematikkseksjonen på skolen. Tone er gift, har 3 barn og bor i Bærum.

E-post: tone@nrg.no
Tlf: 977 52 859
Alexander Naustvåg
IKT- og Kontoransvarlig
Alexander har bakgrunn med fagbrev i IKT-driftsfag. Etter at han var ferdig med utdanningen sin har han jobbet 5 år på Oslo Handelsgymnasium med IKT-drift, der han også har vært førstelinje i møtet med elever og ansatte. Alexander har en allsidig kompetanse, er svært serviceinnstilt og vennlig. Han bistår oss på NRG-U med stort og smått. Alexander er forlovet, har 3 barn og bor i Oslo.

E-post: ikt@nrg.no
Tlf: 464 14 579
Roger Elstad
Styreleder NRG-U Bærum AS
Styreleder Roger Elstad er ingeniørutdannet i elektroteknikk og elektronikk fra Stockholms Tekniska Institut og har studert "Guided Missiles" ved US Army Air Defence Center i El Paso, Texas. Roger Elstad har vært utviklings- og salgsingeniør av nukleære instrumenter i Noratom AS og salgsdisponent i Hewlett-Packard Norge AS. Han har vært adm. direktør i Tektronix Norge AS og Mannesmann Kienzle Norge AS. Roger Elstad har også lang erfaring som gründer og medeier med solid kunnskap om bedriftsetableringer, drift og vekst gjennom bl.a. hans selskap EDB-takst AS og stiftelsen Norges Toppidrettsgymnas (NTG). Roger Elstad har også hatt en rekke styreverv i næringslivet og innen idretten.

Han fikk Kongens Fortjenestemedalje i 2016 for sitt arbeid med å etablere og lede driften av Norges Toppidrettsgymnas (NTG) i mer enn 35 år. Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland sa i sin tale under overrekkelsen: «Roger Elstad har gjort en uvurderlig innsats for ungdom, idrett og utdanning. Gjennom alle år har du jobbet for å sikre og utvikle NTGs posisjon innen norsk toppidrett, og vært tett på som både konsulent, rådgiver, styreleder og styremedlem»
Ledelse og administrasjon
Geir Tolgensbakk Vedeld
Rektor
Rektor Geir Tolgensbakk Vedeld har Cand.polit. fra Universitetet i Oslo i 2005, med hovedfag i sosialantropologi. Han har støttefagene engelsk og historie i tillegg til praktisk pedagogisk utdannelse. Han fullførte i 2015 Executive Master of Management ved Handelshøyskolen BI, Nydalen. Geir har lang erfaring som leder, kontaktlærer og faglærer i Osloskolen, hvor han har jobbet på både videregående skoler og ungdomsskoler, blant annet på Oslo Handelsgymnasium, Elvebakken vgs, Nordberg skole og Hersleb vgs. Han har også erfaring som konsulent fra Rambøll Management Consulting. Geir er gift, har to barn og bor i Oslo.

E-post: geir@nrg.no
Tlf: 959 40 294
Tone Reksten Stølsnes Ravlo
Assisterende rektor
Assisterende rektor Tone Reksten Stølsnes Ravlo har faglærerutdanning i Kroppsøving og matematikk, med utvidet utdannelse i matematikk. Hun har også tatt Rektorskolen i regi av Utdanningsdirektoratet. Hun har 18 års erfaring som faglærer og kontaktlærer, primært fra Majorstuen skole som er en stor 1.-10. skole. Hun har også være tillitsvalgt i en årrekke. Deretter jobbet hun 4 år som avdelingsleder på Nordberg skole, hvor hun har hatt ansvar for utviklingen av matematikkseksjonen på skolen. Tone er gift, har 3 barn og bor i Bærum.

E-post: tone@nrg.no
Tlf: 977 52 859
Alexander Naustvåg
IKT- og Kontoransvarlig
Alexander har bakgrunn med fagbrev i IKT-driftsfag. Etter at han var ferdig med utdanningen sin har han jobbet 5 år på Oslo Handelsgymnasium med IKT-drift, der han også har vært førstelinje i møtet med elever og ansatte. Alexander har en allsidig kompetanse, er svært serviceinnstilt og vennlig. Han bistår oss på NRG-U med stort og smått. Alexander er forlovet, har 3 barn og bor i Oslo.

E-post: ikt@nrg.no
Tlf: 464 14 579
Roger Elstad
Styreleder NRG-U Bærum AS
Styreleder Roger Elstad er ingeniørutdannet i elektroteknikk og elektronikk fra Stockholms Tekniska Institut og har studert "Guided Missiles" ved US Army Air Defence Center i El Paso, Texas. Roger Elstad har vært utviklings- og salgsingeniør av nukleære instrumenter i Noratom AS og salgsdisponent i Hewlett-Packard Norge AS. Han har vært adm. direktør i Tektronix Norge AS og Mannesmann Kienzle Norge AS. Roger Elstad har også lang erfaring som gründer og medeier med solid kunnskap om bedriftsetableringer, drift og vekst gjennom bl.a. hans selskap EDB-takst AS og stiftelsen Norges Toppidrettsgymnas (NTG). Roger Elstad har også hatt en rekke styreverv i næringslivet og innen idretten.

Han fikk Kongens Fortjenestemedalje i 2016 for sitt arbeid med å etablere og lede driften av Norges Toppidrettsgymnas (NTG) i mer enn 35 år. Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland sa i sin tale under overrekkelsen: «Roger Elstad har gjort en uvurderlig innsats for ungdom, idrett og utdanning. Gjennom alle år har du jobbet for å sikre og utvikle NTGs posisjon innen norsk toppidrett, og vært tett på som både konsulent, rådgiver, styreleder og styremedlem»
Våre Lærere NRG-U Bærum
Miriam Castillo Amo

Miriam Castillo Amo er utdannet Sivilingeniør i informatikk ved Det Polytekniske Universitet i Madrid (UPM) og NTNU. Hun har i tillegg tatt praktisk pedagogisk utdannelse med fagdidaktikk spansk og matematikk. Miriam er spansk, men har bodd i Norge i mer enn 20 år og har lang arbeidserfaring med teknologi og programmering. I tillegg har hun jobbet som lærer i spansk, matematikk og programmering. Disse fagene har hun også her hos oss på NRG-U i tillegg til å være kontaktlærer. Miriam brenner virkelig for å undervise i sine fag. Hun er samboer, har to barn og bor i Oslo.

E-post: miriam@nrg.no
Tlf: 932 48 336
Anja Kleppan Engelsen

Anja Kleppan Engelsen er utdannet ved lektorutdanningen i realfag ved NTNU i Trondheim. Hun er svært engasjert i å gjøre elever interesserte og engasjerte i realfag, og ikke minst bruk av teknologi i realfagene. Anja har selv en bred interesse for realfagene med utdanning innen både matematikk, kjemi, fysikk og biologi. Anja har jobbet ved Dalane vgs i 3 år, før hun fikk hjemlengsel og ville «flytte hjem». Hun bor nå i Bærum. Anja jobber både på NRG-U og NRG. På NRG underviser Anja i Geografi.

E-post: anjae@nrg.no
Tlf: 976 09 406
Halvor Kjeang Mørk

Halvor Kjeang Mørk har en PhD i Biologi fra UiO. Han har i tillegg utdanning innenfor matematikk og naturfag. Etter å ha jobbet noen år med forskning, bestemte Halvor seg for å jobbe som lærer. Han var da 7 år ved Sandnessjøen vgs. I 2016 var han innom lærerutdanningen i Bergen et par år, før han flyttet tilbake til Østlandet og begynte hos oss på NRG. Halvor brenner for å jobbe med realfag på ulike måter. På NRG er Halvor kontaktlærer, og underviser i Matematikk og Naturfag.

E-post: halvor@nrg.no
Tlf: 959 10 851

Sissel Reikerås

Sissel Reikerås er utdannet lektor fra NTNU med fagene engelsk og samfunnsfag. Hun har også tilleggsutdanning i veiledning fra UiO. Sissel brenner for fagene sine, og er svært kreativ og engasjert i å skape god læring for elevene. Sissel har jobbet 10 år som lærer i Osloskolen, før hun fikk lyst til å være med på å starte noe nytt. Sissel er ansatt både på NRG og på NRG-U. På NRG er hun kontaktlærer, og underviser i Engelsk og Samfunnsfag.

E-post: sissel@nrg.no
Tlf: 473 27 236
Anja Sønstebyseter Rønning

Anja Sønstebyseter Rønning begynte på en utdanning innen informatikk før hun gikk over til lektorutdannelse i språkfag. Dette gir Anja en spennende kombinasjon av fokus på teknologi i fagene vi har på NRG. Anja har jobbet 3 år ved Nidelven skole i Trøndelag før hun flyttet til Oslo og begynte her på både NRG og NRG-U. Anja underviser i Spansk på NRG.

E-post: anjar@nrg.no
Tlf: 452 93 637
Oskar Torpe

Oskar Torpe er utdannet adjunkt ved Høgskolen i Oslo med fordypning i naturfag og samfunnsfag. Ved siden av kontaktlærerjobben i Osloskolen har han hatt verv som fagkoordinator for naturfag. Han er kjent som en dyktig klasseleder og motivator med sans for spennende og leken pedagogikk. Oskar vil fungere som kontaktlærer, og vil hovedsakelig undervise i realfagene ved NRG-U.

E-post: oskar@nrg.no
Tlf: 924 29 345
Øyvind Sundstrøm

Øyvind Sundstrøm er musiker og musikkpedagog, og har jobbet mye med både musikk og opplæring gjennom livet. Han har en mastergrad i Tysk fra UiO, og har i tillegg utdanning innen norsk. Som musiker jobber man med ulike oppdrag, men Øyvind har hele tiden jobbet parallelt med opplæring, og har siden 2015 jobbet som lærer. Øyvind har en lidenskap for språkfagene, og trives svært godt i arbeidet med ungdoms. Øyvind underviser i Norsk og Tysk på NRG.

E-post: oyvind@nrg.no
Tlf: 484 95 337
Erlend Bugge Thune-Holm

Erlend Bugge Thune-Holm er utdannet ved lektorprogrammet på NTNU, hvor han har utdannet seg innenfor Kroppsøving og Norsk. Erlend er veldig opptatt av å skape entusiasme rundt faget Kroppsøving, hvor han brenner for at elever skal få et godt forhold til fysisk aktivitet, egen kropp og egen helse. På NRG underviser han i Kroppsøving.

E-post: erlend@nrg.no
Tlf: 468 97 513
Lisa Ellen Thorsen

Lisa Ellen Thorsen er utdannet sivilingeniør i kjemiteknikk fra USA. Hun har deretter en allsidig erfaring fra næringslivet som prosessingeniør, konsulent og forsker. Siden 2009 har hun jobbet i ungdomsskolen, hvor hun har undervist i alle realfagene og også har jobbet med elever med høyt læringspotensial og forsert løp i matematikk. Kombinasjonen av erfaring fra næringslivet og skolen gjør Lisa Ellen til en viktig ressurs i læringsarbeidet på NRG. Lisa Ellen underviser i matematikk på alle nivåer. Hun er sentral i arbeidet med forsering på NRG.

E-post: lisaellen@nrg.no
Tlf: 975 74 770

Våre Lærere NRG-U Bærum
Miriam Castillo Amo

Miriam Castillo Amo er utdannet Sivilingeniør i informatikk ved Det Polytekniske Universitet i Madrid (UPM) og NTNU. Hun har i tillegg tatt praktisk pedagogisk utdannelse med fagdidaktikk spansk og matematikk. Miriam er spansk, men har bodd i Norge i mer enn 20 år og har lang arbeidserfaring med teknologi og programmering. I tillegg har hun jobbet som lærer i spansk, matematikk og programmering. Disse fagene har hun også her hos oss på NRG-U i tillegg til å være kontaktlærer. Miriam brenner virkelig for å undervise i sine fag. Hun er samboer, har to barn og bor i Oslo.

E-post: miriam@nrg.no
Tlf: 932 48 336
Anja Kleppan Engelsen

Anja Kleppan Engelsen er utdannet ved lektorutdanningen i realfag ved NTNU i Trondheim. Hun er svært engasjert i å gjøre elever interesserte og engasjerte i realfag, og ikke minst bruk av teknologi i realfagene. Anja har selv en bred interesse for realfagene med utdanning innen både matematikk, kjemi, fysikk og biologi. Anja har jobbet ved Dalane vgs i 3 år, før hun fikk hjemlengsel og ville «flytte hjem». Hun bor nå i Bærum. På NRG-U er Anja kontaktlærer og underviser i matematikk og naturfag.

E-post: anjae@nrg.no
Tlf: 976 09 406

Halvor Kjeang Mørk

Halvor Kjeang Mørk har en PhD i Biologi fra UiO. Han har i tillegg utdanning innenfor matematikk og naturfag. Etter å ha jobbet noen år med forskning, bestemte Halvor seg for å jobbe som lærer. Han var da 7 år ved Sandnessjøen vgs. I 2016 var han innom lærerutdanningen i Bergen et par år, før han flyttet tilbake til Østlandet og begynte hos oss på NRG-U. Halvor brenner for å jobbe med realfag på ulike måter, og er ansatt både på NRG og på NRG-U. På NRG-U jobber han først og fremst som lærer i Matematikk.


E-post: halvor@nrg.no
Tlf: 959 10 851

Sissel Reikerås

Sissel Reikerås er utdannet lektor fra NTNU med fagene engelsk og samfunnsfag. Hun har også tilleggsutdanning i veiledning fra UiO. Sissel brenner for fagene sine, og er svært kreativ og engasjert i å skape god læring for elevene. Sissel har jobbet 10 år som lærer i Osloskolen, før hun fikk lyst til å være med på å starte noe nytt. Sissel er ansatt både på NRG og på NRG-U. På NRG-U jobber hun først og fremst som lærer i Engelsk, KRLE og Samfunnsfag.

E-post: sissel@nrg.no
Tlf: 473 27 236
Anja Sønstebyseter Rønning
Anja Sønstebyseter Rønning begynte på en utdanning innen informatikk før hun gikk over til lektorutdannelse i språkfag. Dette gir Anja en spennende kombinasjon av fokus på teknologi både i realfag og i andre fag vi har på NRG-U. Anja har jobbet 3 år ved Nidelven skole i Trøndelag før hun flyttet til Oslo og begynte her på NRG-U. Anja er kontaktlærer og underviser i Engelsk, Spansk og Samfunnsfag.

E-post: anjar@nrg.no
Tlf: 452 93 637
Oskar Torpe

Oskar Torpe er utdannet adjunkt ved Høgskolen i Oslo med fordypning i naturfag og samfunnsfag. Ved siden av kontaktlærerjobben i Osloskolen har han hatt verv som fagkoordinator for naturfag. Han er kjent som en dyktig klasseleder og motivator med sans for spennende og leken pedagogikk. Oskar vil fungere som kontaktlærer, og vil hovedsakelig undervise i realfagene ved NRG-U.

E-post: oskar@nrg.no
Tlf: 924 29 345
Øyvind Sundstrøm
Øyvind Sundstrøm er musiker og musikkpedagog, og har jobbet mye med både musikk og opplæring gjennom livet. Han har en mastergrad i Tysk fra UiO, og har i tillegg utdanning innen norsk. Som musiker jobber man med ulike oppdrag, men Øyvind har hele tiden jobbet parallelt med opplæring, og har siden 2015 jobbet som lærer. Øyvind har en lidenskap for språkfagene, og trives svært godt i arbeidet med ungdoms. Øyvind underviser i Norsk og Tysk på NRG-U.

E-post: oyvind@nrg.no
Tlf: 484 95 337
Erlend Bugge Thune-Holm
Erlend Bugge Thune-Holm er utdannet ved lektorprogrammet på NTNU, hvor han har utdannet seg innenfor Kroppsøving og Norsk. Erlend er veldig opptatt av å skape entusiasme rundt faget Kroppsøving, hvor han brenner for at elever skal få et godt forhold til fysisk aktivitet, egen kropp og egen helse. På NRG-U underviser han både i Kroppsøving og i Norsk.

E-post: erlend@nrg.no
Tlf: 468 97 513
Lisa Ellen Thorsen
Lisa Ellen Thorsen er utdannet sivilingeniør i kjemiteknikk fra USA. Hun har deretter en allsidig erfaring fra næringslivet som prosessingeniør, konsulent og forsker. Siden 2009 har hun jobbet i ungdomsskolen, hvor hun har undervist i alle realfagene og også har jobbet med elever med høyt læringspotensial og forsert løp i matematikk. Kombinasjonen av erfaring fra næringslivet og skolen gjør Lisa Ellen til en viktig ressurs i læringsarbeidet på NRG-U. Lisa Ellen jobber som kontaktlærer, og underviser i naturfag og matematikk på alle nivåer. Hun er sentral i arbeidet med forsering på NRG-U.

E-post: lisaellen@nrg.no
Tlf: 975 74 770

Skolemiljø
Små klasser – høy voksentetthet
På NRG-U tror vi på mindre klasser og høy voksentetthet. Dette vil gi elever en tett oppfølging og nære relasjoner med voksenpersoner på skolen. Personlig oppfølging og god kontakt mellom ansatte og elever er kjernen i en trygg og god skolehverdag.
Programmer for godt skolemiljø
NRG-U har en egen «innskolingsperiode» på 1-2 uker, hvor elevene sammen med lærere blir kjent med skolen, kjent med hverandre og kjent med skolehverdagen. Denne perioden er naturlig nok noe kortere og mindre omfattende på 9. og 10. trinn sammenlignet med 8. trinn. For denne perioden legges det et tydelig program med sosiale læringsmål for at elevene skal bli trygge på skolen og finne gode sosiale rammer for egen skolehverdag.

For elever på alle trinn gjennomfører vi en sosial og faglig tur i løpet av første perioden på skolen. For 8. og 9. trinn sikter vi på første eller andre skoleuke. I vårt samarbeid med NAROM reiser 10. trinn på tur til Andøya sammen med sine kontaktlærere tidlig på skoleåret (dvs. før høstferien). Alle våre turer skal ha en tydelig faglig profil, og samtidig skal turene brukes til at vi blir kjent med hverandre i klassen og på trinnet. Det er viktig at vi blir en sammensveiset gjeng, særlig fordi elevene kan komme fra mange ulike plasser. Sammen med elevene finner vi de beste reisemålene for faglige og sosiale aktiviteter.
MOT-skole
NRG-U er MOT-skole. Det er vi fordi vi tror på systematisk forebyggende arbeid for å ivareta alle elevers psykososiale miljø og enkeltelevers psykiske helse og velvære. Hvis du vil lese mer om MOT, kan du finne mer informasjon her.
Elevinitierte aktiviteter
Vi vil oppfordre elever til å starte egne aktiviteter og foreninger som skolen kan støtte opp under. Dette kan være alt fra spillklubber, LAN-fester på skolen, egne sportsaktiviteter på skolen, til debattforumer, matlagingskurs og lokallag for Røde Kors. Her er det kun fantasien som setter grenser, og skolen ønsker initiativ fra elever velkommen!

Vi ønsker et levende og attraktivt inne- og uteområde på skolen. Her skal det tilrettelegges for gode aktiviteter for elever når de ikke driver med skolearbeid. Egne aktivitetsrom med bordtennis, Foosball og mye annet inne, fotballmål, bordtennis, basketbane, benker og mye mer ute. Elevene er med på å bestemme hvilke aktiviteter vi skal ha.

Per nå har ikke skolen egen kantine, men dette er noe som skal opprettes så fort vi finner en ordning alle kan trives med. Vi leter etter løsninger.
Råd og utvalg NRG-U Bærum

Elevrådet
NRG-U har et svært aktivt elevråd, som gjør mye flott arbeid på skolen! For tiden har elevrådet fokusert på å sette i gang sosiale aktiviteter, og kommet med innspill til ulike ting skolen skal få til. Eksempler på det som har vært gjort så langt er å sette i gang en bordtennisturnering, sjakkturnering, talentshow, osv.

Elevrådet 2018/2019 består av:

Leder: Lars Ågesen Gulsvik, 9N: gullar@nrg.no
Nestleder: Felicia Saxebøl Fransson, 8G: frafel@nrg.no

Rektor bistår elevrådet sammen med Assisterende rektor på NRG-U.

Elevrådets sammensetning vil være den samme fram til nytt elevråd velges høsten 2019.
Skolemiljøutvalget
Skolen har et Skolemiljøutvalg (SMU) iht. Opplæringsloven. Dette er et innspillsorgan for saker knyttet til elevenes psykososiale opplæringsmiljø, hvor deltakerne er elever, foresatte og ansatte. Utvalget ledes av rektor. Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet. Skolemiljøutvalget kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen.

SMU ledes av rektor, og Assisterende rektor på NRG-U er sekretær. Medlemmer i skolemiljøutvalget skoleåret 2018/2019 er:

Geir Vedeld, rektor: geir@nrg.no
Tone R Stølsnes Ravlo, Assisterende rektor: tone@nrg.no
Oskar Torpe, ansatt: oskar@nrg.no
Mona Underdal-Loktu, foresatt: mu73@me.com
Lars Ågesen Gulsvik, elev 9N: gullar@nrg.no

Skolemiljøutvalgets sammensetning vil være lik fram til nytt utvalg velges høsten 2019.
Samarbeidsutvalget
Skolen har et Samarbeidsutvalg (SU) iht. Friskoleloven og Aksjeloven. Dette er et innspillsorgan for saker knyttet til skolens helhetlige virksomhet. Utvalget ledes av rektor. I utvalget for øvrig sitter en ansatt, en elev, en foresatt og en politisk oppnevnt representant Bærum kommune. Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolens utvikling. Samarbeidsutvalget har innspillsrett til skolens styre,

SMU ledes av rektor, og Assisterende rektor på NRG-U er sekretær. Medlemmer i samarbeidsutvalget skoleåret 2018/2019 er:

Geir Vedeld, rektor: geir@nrg.no
Tone R Stølsnes Ravlo, Assisterende rektor: tone@nrg.no
Oskar Torpe, ansatt: oskar@nrg.no
Mona Underdal-Loktu, foresatt: mul73@me.com
Lars Ågesen Gulsvik, elev 9N: gullar@nrg.no
Leyla Bogh-Jensen, oppnevnt Bærum Kommune: leyla_jensen@hotmail.com

Samarbeidsutvalgets sammensetning vil være lik fram til nytt samarbeidsutvalg velges i løpet av høsten 2019.

NRG-U har et svært aktivt elevråd, som gjør mye flott arbeid på skolen! For tiden har elevrådet fokusert på å sette i gang sosiale aktiviteter, og kommet med innspill til ulike ting skolen skal få til. Eksempler på det som har vært gjort så langt er å sette i gang en bordtennisturnering, sjakkturnering, talentshow, osv.
Elevrådet 2018/2019 består av:

Leder: Lars Ågesen Gulsvik, 9N: gullar@nrg.no
Nestleder: Felicia Saxebøl Fransson, 8G: frafel@nrg.no

Rektor bistår elevrådet sammen med Assisterende rektor på NRG-U.

Elevrådets sammensetning vil være den samme fram til nytt elevråd velges høsten 2019.
Råd og utvalg NRG-U Bærum
Elevrådet
Skolen har et Skolemiljøutvalg (SMU) iht. Opplæringsloven. Dette er et innspillsorgan for saker knyttet til elevenes psykososiale opplæringsmiljø, hvor deltakerne er elever, foresatte og ansatte. Utvalget ledes av rektor. Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet. Skolemiljøutvalget kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen.

SMU ledes av rektor, og Assisterende rektor på NRG-U er sekretær. Medlemmer i skolemiljøutvalget skoleåret 2018/2019 er:
Geir Vedeld, rektor: geir@nrg.no
Tone R Stølsnes Ravlo, Assisterende rektor: tone@nrg.no
Oskar Torpe, ansatt: oskar@nrg.no
Mona Underdal-Loktu, foresatt: mu73@me.com
Lars Ågesen Gulsvik, elev 9N: gullar@nrg.no

Skolemiljøutvalgets sammensetning vil være lik fram til nytt utvalg velges høsten 2019.
Skolemiljøutvalget
Skolen har et Samarbeidsutvalg (SU) iht. Friskoleloven og Aksjeloven. Dette er et innspillsorgan for saker knyttet til skolens helhetlige virksomhet. Utvalget ledes av rektor. I utvalget for øvrig sitter en ansatt, en elev, en foresatt og en politisk oppnevnt representant Bærum kommune. Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolens utvikling. Samarbeidsutvalget har innspillsrett til skolens styre,

SMU ledes av rektor, og Assisterende rektor på NRG-U er sekretær. Medlemmer i samarbeidsutvalget skoleåret 2018/2019 er:

Geir Vedeld, rektor: geir@nrg.no
Tone R Stølsnes Ravlo, Assisterende rektor: tone@nrg.no
Oskar Torpe, ansatt: oskar@nrg.no
Mona Underdal-Loktu, foresatt: mul73@me.com
Lars Ågesen Gulsvik, elev 9N: gullar@nrg.no
Leyla Bogh-Jensen, oppnevnt Bærum Kommune: leyla_jensen@hotmail.com

Samarbeidsutvalgets sammensetning vil være lik fram til nytt samarbeidsutvalg velges i løpet av høsten 2019.
Samarbeidsutvalget