Søk Plass
Skolepenger

NRG-U er en ideell, ikke-kommersiell, privateid profilskole med fokus på realfag, matematikk og teknologi. Skolen tilbyr kunnskapsløftets ungdomsskole med ordinære læreplaner (30 t/uke) pluss obligatorisk utvidet realfagstilbud (10 t/ uke). Skolepengene blir justert for hvert skoleår i henhold til størrelsen på statstilskuddet.

Skolepenger for skoleåret 2019/2020 er kr. 25.000,-. I alt dekker skolepengene Kunnskapsløftets ordinære ungdomsskole inkl. et obligatorisk utvidet realfagstilbud (totalt 40t/ uke).

Skolen tar i mot søknader inntil 3 år fram i tid fra og med den 1/9 hvert år.

NRG-U er en ideell, privat, ikke-kommersiell profilskole med fokus på realfag, matematikk og teknologi. Skolen tilbyr kunnskapsløftets ungdomsskole med ordinære læreplaner (30 t/uke) pluss obligatorisk utvidet realfagstilbud (10 t/ uke). Skolepengene kan bli justert for hvert skoleår i henhold til størrelsen på statstilskuddet.

Skolepenger for skoleåret 2019/2020 er kr. 25.000,-. I alt dekker skolepengene Kunnskapsløftets ordinære ungdomsskole inkl. et obligatorisk utvidet realfagstilbud (totalt 40t/ uke).

Skolen tar i mot søknader inntil 3 år fram i tid fra og med den 1/9 hvert år.

Skolepenger
Betalingsplan:
1
Skolepenger
Skolepenger for skoleåret 2019/2020 er kr. 25.000,-
2
Betaling 1
Kr. 5.000,- ved aksept av skoleplass (forskudd* på skolepenger)
3
Betaling 2
Kr. 10.000,- innen 1. august
4
Betaling 3
Kr. 10.000,- innen 1. februar

Betalingsplan:
1
Skolepenger
Skolepenger for skoleåret 2019/2020 er kr. 25.000,-
2
Betaling 1
Kr. 5.000,- ved aksept av skoleplass (forskudd* på skolepenger)
3
Betaling 2
Kr. 10.000,- innen 1. august
4
Betaling 3
Kr. 10.000,- innen 1. februar
* Forskuddet refunderes ikke selv om søkeren senere melder avbud eller ikke møter til skolestart i august.
OBS! Innbetalte skolepenger blir ikke refundert dersom eleven avbryter skolegangen etter skolestart i august.
* Forskuddet refunderes ikke selv om søkeren senere melder avbud eller ikke møter til skolestart i august.

OBS! Innbetalte skolepenger blir ikke refundert dersom eleven avbryter skolegangen etter skolestart i august.
Inntakskrav og reglement

For at eleven skal være kvalifisert for 8. trinn, gjennomfører skolen en kvalifiseringsprøve i regning i tillegg til eksisterende inntaksregler. Prøven er ikke en sortering der man rangeres etter resultat, men en kvalifiseringstest med et minstekrav. Denne gjelder i tillegg til våre inntaksregler for øvrig.Testen vil normalt gjennomføres i midten av november. Informasjon om testen vil sendes ut i begynnelsen av oktober.

Det vil ikke være mulig å ta med seg testen hjem etter at den er gjennomført. Det vil heller ikke være mulig å få vite eksakt resultat. Eleven med foresatte vil få beskjed om testen er bestått eller ikke.
Inntaksreglement NRG-U
1. GENERELT

a) NRG-U har hele landet som inntaksområde.

b) NRG-U har løpende inntak etter et «først til mølla» prinsipp. Det betyr at NRG-U ikke har en fast søknadsfrist. Elevene kan søke om skoleplass til kommende skolestart gjennom hele kalenderåret.

c) I tillegg til prinsippet om førstemann til mølla, vil skolen invitere alle søkere til å gjennomføre en opptaksprøve i regning. Prøven vil ha modell av nasjonale prøver i regning for 8. trinn. For å være kvalifisert som søker, må man ha en score tilsvarende nivå 3 på nasjonale prøver eller bedre. For alle søkere som er kvalifisert, er punkt 2b) gjeldende.

d) NRG-U har godkjenning for maksimalt 192 elever fordelt på 8.-10. klasse, men vil inntil videre kun ta inn 50 elever/ 2 klasser per år.

2. VILKÅR FOR INNTAK

a) NRG-U er åpen for alle som fyller de formelle vilkårene for inntak i offentlige ungdomsskole, jf. § 3-1 i Friskoleloven.

b) Dersom det er flere søkere samtidig (samme dag) til den siste ledige plassen så blir det foretatt loddtrekning.

c) Når kapasiteten har blitt nådd så vil det fortløpende bli satt opp ventelister i tilfelle det skulle forekomme frafall. Rekkefølgen på ventelisten gjenspeiler rekkefølgen på innkommende søknader for alle kvalifiserte elever.

d) Dersom det er flere kvalifiserte søkere på ventelisten med samme søknadsdato så blir det foretatt loddtrekning.

e) NRG-U vil etterstrebe en lik fordeling av kjønn, jf. §3-1 i Friskoleloven, 3. ledd. Hvert kjønn skal være representert ved minst 1/3 av elevmassen hvis mulig, og kvalifiserte søkere hvis kjønn er underrepresentert der kapasiteten har blitt nådd vil prioriteres foran kvalifiserte søkere som har søkt på et tidligere tidspunkt. Dette gjelder kun dersom kvalifiserte søkere med underrepresentert kjønn ved skolen har søkt før punkt 3c) er oppfylt.

f) NRG-U vil prioritere søkere som har søsken ved skolen foran søkere som har søkt på et tidligere tidspunkt. Dette gjelder kun dersom søkere som har søsken ved skolen har søkt før punkt 3c) er oppfylt, og søkeren det gjelder er kvalifisert etter punkt 1c).

3. SØKNADSPROSEDYRE

a) Søknadsskjemaet som ligger på NRGs hjemmeside (www.nrg.no) må fylles inn og sendes via internett til adressen på skjemaet.

b) NRG-U sender fortløpende etter mottatt søknad ut bekreftelse på mottatt søknad om skoleplass (jf. pkt. 2. VILKÅR FOR INNTAK).

c) Faktura pålydende et forskudds-/ administrasjonsbeløp sendes på et egnet tidspunkt samtidig til alle søkere/ foresatte som har fått skoleplass.

d) Søkere/ foresatte bekrefter at de aksepterer skoleplassen ved å betale fakturabeløpet innen den tidsfrist som er spesifisert i fakturaen.

4. KLAGEADGANG

Avgjørelse om inntak er enkeltvedtak og kan påklages til Fylkesmannen i den fylkeskommunen skolen er lokalisert.


Inntakskrav og reglement
For at eleven skal være kvalifisert for 8. trinn, gjennomfører skolen en kvalifiseringsprøve i regning i tillegg til eksisterende inntaksregler. Prøven er ikke en sortering der man rangeres etter resultat, men en kvalifiseringstest med et minstekrav. Denne gjelder i tillegg til våre inntaksregler for øvrig.Testen vil normalt gjennomføres i midten av november. Informasjon om testen vil sendes ut i begynnelsen av oktober.

Det vil ikke være mulig å ta med seg testen hjem etter at den er gjennomført. Det vil heller ikke være mulig å få vite eksakt resultat. Eleven med foresatte vil få beskjed om testen er bestått eller ikke.
Inntaksreglement NRG-U
1. GENERELT

a) NRG-U har hele landet som inntaksområde.

b) NRG-U har løpende inntak etter et «først til mølla» prinsipp. Det betyr at NRG-U ikke har en fast søknadsfrist. Elevene kan søke om skoleplass til kommende skolestart gjennom hele kalenderåret.

c) I tillegg til prinsippet om førstemann til mølla, vil skolen invitere alle søkere til å gjennomføre en opptaksprøve i regning. Prøven vil ha modell av nasjonale prøver i regning for 8. trinn. For å være kvalifisert som søker, må man ha en score tilsvarende nivå 3 på nasjonale prøver eller bedre. For alle søkere som er kvalifisert, er punkt 2b) gjeldende.

d) NRG-U har godkjenning for maksimalt 192 elever fordelt på 8.-10. klasse, men vil inntil videre kun ta inn 50 elever/ 2 klasser per år.

2. VILKÅR FOR INNTAK

a) NRG-U er åpen for alle som fyller de formelle vilkårene for inntak i offentlige ungdomsskole, jf. § 3-1 i Friskoleloven.

b) Dersom det er flere søkere samtidig (samme dag) til den siste ledige plassen så blir det foretatt loddtrekning.

c) Når kapasiteten har blitt nådd så vil det fortløpende bli satt opp ventelister i tilfelle det skulle forekomme frafall. Rekkefølgen på ventelisten gjenspeiler rekkefølgen på innkommende søknader for alle kvalifiserte elever.

d) Dersom det er flere kvalifiserte søkere på ventelisten med samme søknadsdato så blir det foretatt loddtrekning.

e) NRG-U vil etterstrebe en lik fordeling av kjønn, jf. §3-1 i Friskoleloven, 3. ledd. Hvert kjønn skal være representert ved minst 1/3 av elevmassen hvis mulig, og kvalifiserte søkere hvis kjønn er underrepresentert der kapasiteten har blitt nådd vil prioriteres foran kvalifiserte søkere som har søkt på et tidligere tidspunkt. Dette gjelder kun dersom kvalifiserte søkere med underrepresentert kjønn ved skolen har søkt før punkt 3c) er oppfylt.

f) NRG-U vil prioritere søkere som har søsken ved skolen foran søkere som har søkt på et tidligere tidspunkt. Dette gjelder kun dersom søkere som har søsken ved skolen har søkt før punkt 3c) er oppfylt, og søkeren det gjelder er kvalifisert etter punkt 1c).

3. SØKNADSPROSEDYRE

a) Søknadsskjemaet som ligger på NRGs hjemmeside (www.nrg.no) må fylles inn og sendes via internett til adressen på skjemaet.

b) NRG-U sender fortløpende etter mottatt søknad ut bekreftelse på mottatt søknad om skoleplass (jf. pkt. 2. VILKÅR FOR INNTAK).

c) Faktura pålydende et forskudds-/ administrasjonsbeløp sendes på et egnet tidspunkt samtidig til alle søkere/ foresatte som har fått skoleplass.

d) Søkere/ foresatte bekrefter at de aksepterer skoleplassen ved å betale fakturabeløpet innen den tidsfrist som er spesifisert i fakturaen.

4. KLAGEADGANG

Avgjørelse om inntak er enkeltvedtak og kan påklages til Fylkesmannen i den fylkeskommunen skolen er lokalisert.


Søknadsskjema
Vil du bli elev ved Norges Realfagsgymnas?

Søknadsskjema

Vil du bli elev ved Norges Realfagsgymnas? Trykk her for å gå til søknadsskjema